Rekisteriseloste

Kukkianetista.fi - palvelun rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. 

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

 

1. Rekisterinpitäjä
Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky
Koljalantie 1 b
14200 Turenki

Puhelin: 03-677 1011
Y-tunnus: 0888991-6

 

2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö
Petri Kouhia
p.: 0400-484 566
kukkatalo@kukkatalokouhia.fi

 

3. Rekisterin nimi
Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky asiakasrekisterin nimi on "Kukkianetista.fi" asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakkaan ja Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 • Asiakasrekisterin ylläpitäminen
 • Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle
 • Suoramarkkinointilähetykset entisille ja nykyisille asiakkaille
 • Tutkimustoiminta, muun muassa asiakastyytyväisyys ja bränditutkimukset

 

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja/tai matkapuhelinnumero)
 • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
 • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
 • Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
 • Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Tietokoneen yhteystiedot, josta rekisteröityminen on tapahtunut

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. 

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kukkianetista.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia Ky toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. 

 

11. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. 

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: 

 • Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi 
 • Jakeluosoite 
 • Postinumero ja -toimipaikka 
 • Sähköpostiosoite 
 • Henkilötunnus 
 • Puhelinnumero 

Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:

 • Kaikki tiedot 
 • Erikseen luetellut tiedot sekä 
 • Paikka ja päivämäärä 
 • Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys